سفارش تبلیغ
صبا ویژن

چکیده ای از ضرب المثل های ایرانی

پسر خاله ، دوست دیزی!

پز عالی، جیب خالی!

پشت تاپو بزرگ شده!
تاپو ظرفی است از گل چون خمره که در آن آرد و گندم و خرما ذخیره کنند.

پیاز هم خودش را داخل میوه ها کرد!

پیاده شو با هم بریم!

پا را به اندازه گلیم خود باید دراز کرد!

پایان شب سیه سپید است!

پول است نه جان است که آسان بتوان داد!

پول دارها با کباب، بی پول ها بوی کباب!

پیراهن بعد از عروسی برای گل منار خوب است.

پله پله رفت باید به سوی بام.

پایین پایین ها جاش نیست ، بالا بالاها راهش نیست!

پیش قاضی و ملق بازی؟!

پیش از آخوند به منبر نرو!

پس از چهل سال چارپا داری، الاغ خودش را نمی شناسد!

پس از قرنی شنبه به نوروز می افتد!

پنج انگشت برادرند، برابر نیستند!

پسر کو ندارد نشان از پدر                        تو بیگانه خوانش ، نخوانش پسر!

پی خر مرده می گردد تا نعلش را بکند!

پوست خرس نزده را می فروشد!

پول پیدا کردن آسان است اما نگهداری اش مشکل است!

پنجه با شیر زدن و مشت با شمشیر، کار خردمندان نیست!

پیش دیوار آنچه می گویی هوش دار                 تا نباشد در پس دیوار موش!

گزیده ای از ضرب المثل های جهان

بین زن کور و شوهر لال همیشه صلح حاکم است.(لهستانی)

بدون خطر نمی توان بر خطر غلبه کرد.(لهستانی)

برای آدم گرسنه نان شیرین تر از عسل است.(لاتین)

برای فقرا هوا همیشه تاریک و سرد است.(لاتین)

به هر کجا روی از شر خو خلاص نتوانی شد(لهستانی)

برای آدم مست عمق دریا فقط تا زانوست(روسی)

بدون باختن برنده نتوانی شد.(روسی)

به خاطر شیطان هم که شده شمع روشن کن.(روسی)

بدون کسب مهارت نمی توانی حتی شپشی بگیری(روسی)

با مردم مشورت کن ولی خودت تصمیم بگیر.(روسی)

بهترین شناگران غرق می شوند.(بلغارستانی)

بدون تندرستی هیچ کس ثروتمند نیست(کرواتی)

بدون پول انسان نمی تواند به جایی حتی کلیسا برود(کرواتی)

بری یافتن زن می ارزد که یک کفش بیشتر پاره کنی(چینی)

با قرض اگر داماد شدی با خنده خداحافظی کن(آلمانی)

بچه جغد در نظر مادرش ملکه زیبایی است(روسی)

برخی افراد ارباب پول هستند و برخی برده آن !(روسی)

به بیگانه لاف بزن و فقط به دوستان درد دل بگو(یوگسلاوی)

به هیچکس به جز خودت و اسبت اعتماد نکن!( یوگسلاوی)

بدون عرق ریختن نمی توان به عسل دست یافت.(یوگسلاوی)

به دشمن نگو ییدکی خواب می رود!(اسکاتلندی)

با باد بیا با آب برو.(اسکاتلندی)

با سکوت می توان شیطان را عصبانی کرد(بلغارستانی)

بدبختی در کنار خوشبختی ا یستاده است.(یوگسلاوی)

به کسی درد دل کن که به فریادت رسد.(یوگسلاوی)

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-