سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
شبکه حدیث
نخستین عوض بردبار از بردبارى خود آن بود که مردم برابر نادان یار او بوند . [نهج البلاغه]