سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
نبرد ایران و اسرائیل
جنبندگان زمین و ماهیان دریا و هر کوچک و بزرگی در زمین و آسمان خدا، برای آموزگار نیکی آمرزش می طلبند . [امام صادق علیه السلام]