سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
پایه عکاسی مونوپاد
اگر بر دشمنت دست یافتى بخشیدن او را سپاس دست یافتن بر وى ساز . [نهج البلاغه]